TERMINÁL 1

Minúta po minúte
Súčasnosť a budúcnosť cestnej infraštruktúry (SK)
Kam smeruje národná železničná doprava? (SK)
Aktuálne trendy a ich vývoj v osobnej leteckej doprave (SK)
Vízia verejnej osobnej dopravy v budúcnosti na Slovensku
a vo svete (SK)

TERMINÁL 2

Minúta po minúte
Inovácie v doprave vo svete a na Slovensku (EN)
Koľko peňazí ešte potrebujeme na cesty a železnice? (EN)
Stratégia a rozvoj regionálnej infraštruktúry (SK)
Alternatívy v doprave (SK)
Monika Janigová
0905 856 865
mkreo@mkreo.sk
Štefan Korman
0907 813 099
Stefan.Korman@petitpress.sk
Andrea Papšová
0905 359 754
Andrea.Papsova@pettitpress.sk