Doprava 2018 / 26.september

T2

sála

9:00 - 9:25
Príhovory
MOKRÁŇ Milan
člen predstavenstva Petit Press
ÁRPÁD Érsek
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
CHOMA Igor
 primátor mesta Žilina
9:25 - 11:20
Súčasnosť a budúcnosť cestnej infraštruktúry (SK)
MODERÁTOR
PALČÁK Ľubomír
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu dopravného, a. s.
SPÍKRI
DUDÁŠ Ladislav
podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
CHOMA Igor
 primátor mesta Žilina
JANCKULÍK Igor
podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
KOVÁČIK Pavol
prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
ŽEMBERA Roman
generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest

T1

sála

9:00 - 9:25
Príhovory
JANIGOVÁ Monika
riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO
JURINOVÁ Erika
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
JANDAČKA Jozef
 rektor Žilinskej univerzity v Žiline
9:25 - 11:20
Inovácie v doprave vo svete a na Slovensku (EN)
MODERÁTOR
KOŠUDA Marek
absolvent Beijing Universityof Aeronautics and Astronautics
SPÍKRI
BLAAS Peter
Business Development Director, Antik Telecom
KASALA Ľuboš
zakladateľ Zelenej vlny RTVS
KOVÁČIKOVÁ Tatiana
ERA Chair Holder pre inteligentné dopravné systémy, Žilinská univerzita
PORUBČAN Štefan
koordinátor komunity Waze Slovensko
POURHASHEM Ghadir
Senior Researcher in Intelligent Transport Systems, India
UDEN Lorna
Professor emeritus, Stafordshire university, UK

coffee break

T2

sála

11:35 - 13:00
Kam smeruje národná železničná doprava? (SK)
MODERÁTOR
MAJERČÁK Jozef
vedúci Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity
SPÍKRI
ERDÖSSY Martin
generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR)
HLUBOCKÝ Filip
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
VOZÁR Martin
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
ZÁBOVSKÝ Michal
riaditeľ Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity

T1

sála

11:35 - 13:00
Inovácie v doprave vo svete a na Slovensku (EN)
MODERÁTOR
MODRANSKÝ Marek
viceprezident výkonného výboru v medzinárodnej organizácii pre verejnú dopravu so sídlom v Bruseli - UITP
SPÍKRI
DI VOLO Neri
expert na železničnú a verejnú osobnú dopravu JASPERS, Rakúsko
DUUS Kristian
expert na cestnúú dopravu JASPERS, Rakúsko
LUŽICA Ivan
riaditeľ poradenskej spoločnosti Radvise Group
MÉRY Juraj
generálny riaditeľ Sekcie riadenia projektov na Ministerstve dopravy a výstavby SR

obed

T2

sála

14:30 - 15:55
Aktuálne trendy a ich vývoj v osobnej leteckej doprave (SK)
MODERÁTOR
BARTOŠ Miroslav
 senior ATM advisor
SPÍKRI
BADÁNIK Benedikt
Docent Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
KAZDA Antonín
profesor Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline
PEKÁR Vladimír
letecký inžinier, šéfuje výrobe ultraľahkého lietadla Shark
PRIMUS Rastislav
vedúci odboru letových postupov Letových prevádzkových služieb
SZEPESSY Kornél
CEO at HungaroControl, Maďarsko

T1

sála

14:30 - 15:55
Stratégia a rozvoj regionálnej infraštruktúry (SK)
MODERÁTOR
ČELKO Ján
profesor na Katedre cestného staviteľstvana Žilinskej univerzite a podpredseda Slovenskej cestnej spoločnosti
SPÍKRI
KUBÁČEK Jíři
 dopravný analytik 
LIŠKA Pavol
generálny riaditeľ Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja
MIŠURA Ján
riaditeľ žilinskej regionálnej komory SOPK
MITOŠINKA Marek
generálny riaditeľ Sekcie programov regionálneho rozvoja na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

coffe break

T2

sála

16:10 - 17:45
Vízia verejnej osobnej dopravy v budúcnosti na Slovensku
a vo svete (SK)
MODERÁTOR
GOGOLA Marián
docent na Katedre cestnej
a mestskej dopravy na Žilinskej univerzite
SPÍKRI
POPULHÁR Juraj
generálny riaditeľ SAD Trenčín
HLAVATÝ Bohuš
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatry mountain resorts, a.s.
SÁDOVSKÝ Peter
prezident Zväzu autobusovej dopravy
STEJSKAL Aleš
konateľ spoločnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., Česká republika
VÁLKY Peter
riaditeľ odboru dopravnej integrácie Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s.

T1

sála

16:10 - 17:45
Alternatívy v doprave (SK)
MODERÁTOR
KIZEK Jaroslav
copywriter agentúry M KREO
SPÍKERI
KLEIN Štefan
vynálezca aeromobilu a autor myšlienky o lietajúcom aute

ukončenie konferencie

T2

sála

17:45
JANIGOVÁ Monika
riaditeľka komunikačnej agentúry M KREO

T1

sála

17:45
MOKRÁŇ Milan
člen predstavenstva Petit Press
Monika Janigová
0905 856 865
mkreo@mkreo.sk
Štefan Korman
0907 813 099
Stefan.Korman@petitpress.sk
Andrea Papšová
0905 359 754
Andrea.Papsova@pettitpress.sk